some image

Elektrostatik Toz Boya

Elektrostatik Toz Boya 1960'lardan itibaren Avrupa ve Amerika'da kullanılmaya başlanmış, 1980'lerin sonlarına doğru Türkiye'ye gelmiş bir kaplama yöntemidir. Yaş boya uygulamalarına göre çok genç olmasına rağmen, kısa sürede geniş kullanım alanı bulmuş ve üretilen miktarlar açısından dikkate alınmaya değer rakamlara ulaşmıştır. Bu kaplama yöntemi özellikle metal yüzeyleri korumakta ve dekoratif bir görünüm kazandırmakta kullanılır.

Ayrıca, son yıllarda yapılan gelişmeler sonucu cam, seramik ahşap ve hatta plastik yüzeylerin de kaplanmasında Toz Boya teknolojisine geçilmektedir. Çevresel ve uygulama açısından sağladığı avantajlar Toz Boyayı kaplama sektörünün gözdesi haline getirmiştir. Toz Boya elektrostatik güç ile çalışan tabancalar sayesinde tatbik edilir ve ilgili fırınlama koşullarında pişirilir.

Toz boya yangın riski ve parlayıcı özellik gösteren organik çözücüler içermez. Üretiminde ve uygulanmasında uygun ekipman ve teknolojiler kullanıldığı taktirde katı atık çok az oranda gerçekleşir. Oluşan atıklar toplanıp yeniden kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya üretimi ve satışı faaliyetlerimizden kaynaklanan çevreye ve insana yönelik tehditlerin belirlenerek etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri hayata geçirilmiştir. Risk analizleri ve proaktif yaklaşımlar benimsenmiş, önlem alma kültürü yaygınlaştırılmıştır.

Kurmuş olduğumuz Çevre ve İSG yönetim sistemimizin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği uluslararası belgelendirme kuruluşu SGS tarafından 16 Mart 2011 tarihinde belgelendirilmiştir.